Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 1, 2022

Bitter och Tysk har ivrigt påhejade av sin grå eminens vidare utforskat slå tärning och skrivspel. Det gick sådär.


I avsnittet nämns:
The Border
Troyes Dice
Troyes
(H)adrian's Wall
Ganz, Schön, Clever
Bingo
Yatzee
It's A Wonderful World
7 Wonders
Age of Steam
Ticket to Ride
Uno