Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 25, 2022

Farbröderna diskuterar nostalgi och komemr fram till att det kanske inte var bättre för!
Och så har Björn tvingats spela kortspel!

I Avsnittet nämns:
Drakborgen
Agricola
Fireball Island
Talisman
Container
Abluxxen/Linko!
Uno