Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 28, 2022

Tysk är nyfiken på varför folk pangar på karta, och hur det går till. Bitter är inte sen att förklara.
Pedagogiken firar nya triumfer. Bitter har kört tåg och Tysk har haft Covid

I avsnittet nämns:
Imperial Struggle
Gettysburg
Commands & Colors - Ancients
Memoir 44
Axis & Allies
Warhammer 40K
ASL
World in Flames
Musket & Pike
Maria
Friedrich
1944:Race to the Rhein
Supply Lines of the American Revolution: The Northern Theater, 1775-1777
Risk
Hammer of the Scots
EastFront
Sekigahara
Wacht am Rhein
1848