Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 21, 2022

Tysk kan inte släppa sina definitionsfunderingar kring spel och Bitter hänger på. Sedan har det spelats spel och 18XX.
Allt är som vanligt. Det känns tryggt.

I avsnittet nämns:
EXIT
Under Falling Skies
Roads and Boats
Silent War
The Hunters
The Hunted
Nemos's War
Patiens
King of Tokyo
Yatzy
Peloponnesian War
1877 Stockholm Tramways
18Ireland
Princes of the Renaissance