Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 8, 2021

Farbröder Hansson och Freudenthal svarar på lyssnarfråga och kommer in på annat. En helt vanlig fredag med andra ord.

I Avsnittet nämns:

Macht und Ohnmacht/ Power and Weakness
7 wonders
Gipf
Tzaar
Taluva
Win Lose Banana
Hive
Jaipur
San Juan
Mottainai
Glory to Rome
Snowdonia
Dennis Wheatley's Invasion
Foothills
The Cousin's War
Fort Sumpter
Watergate
Diplomacy