Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 1, 2021

Farbröderna funderar över tid och tisduppfattning på sedvanligt förvirrat sätt. Bilspel har spelats.

I avsnittet nämns:
Descent
Twilight Imperium 4th Edition
Catan
Monopol
18XX
Catan Sjärnfarare
Grand Prix
Thunder Alley