Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Aug 20, 2021

Herrar Hansson och Freudenthal är åter i etern och diskuterar sommarens ludologiska äventyr. Förvirringen är åter i era liv.

I avsnittet nämns:
London 1st edition
Mind Mgmt
Akrotiri
Belfort
Scotland Yard
Letters from Whitechapel
Fury of Dracula
Babylonia
Spectaculum
Qin
18XX
Mini Rails
A Game of Cat and Mouth
Exploding Kittens
Pitch Car
Coconuts