Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 21, 2021

Hansson och Freudenthal upptäcker att de faktiskt visst tycker om tema i spel. I alla fall ibland.
Björn har nämligen fått spela ett av sina drömspel.

I avsnittet nämns:
18XX
Kolejka
Ascending Empires
Ad Acta
Sekigahara
Tigris & Euphrat
Arkham Horror
Agricola
Freedom, the Underground Railroad