Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 7, 2021

Bitter tar i tu med gamla frågor på nya sätt, ivrigt påhejad av Tysk.
Sedan kom det blommor.

I avsnittet nämns:
18XX
Kalaha
Witness
Robinson Crusoe
Tulip Bubble
Mogul
1817