Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 12, 2021

Tysk får för sig att tala i princip hela avsnittet och bitter låter honom hållas.
Ämnet är hur allvarligt man skall ta själva spelandet. Det blir som vanligt.

I avsnittet nämns:
18XX
Through the Ages
Twilight Struggle
1830
1889
Tinner's Trail
A Feast for Odin
Agricola