Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 27, 2020

Bitter och Tysk gästas av Skeptisk i det hundrade avsnittet!
Fröjd och gamman utlovas, kanske. Även eventuellt några spel.

i avsnittet nämns:
My City
Clank Legacy
Wavelenght
Monikers