Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 13, 2020

Tysk har funderat än en gång och vet inte längre vad som är spel och vad som är annat. Bitter försöker hjälpa till.

I avsnittet nämns:
Bohnanza
Wavelength
Rappakalja
The Resistance
Trivial Pursuit
18XX
The Mind
Terra
Fauna
Codenames
1862
1860
Lux Aeterna
Glory to Rome