Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 6, 2020

Hansson och Freudenthal är bittra över att ett spel är för perfekt! Snart flyger grisar!

I avsnittet nämns:
Catan: Stjärnfarare
Roads & Boats
Food Chain Magnate
1846
18XX
The Great Zimbabwe
Antiquity
Indonesia
Bus
UR 1830 B.C.
Container
High Frontier