Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 16, 2020

Bitter och Tysk blickar inåt. Det är höst! Det kan gå hur som helst!

I avsnittet nämns:
Go
Roads & Boats
Hoity Toity/Adel Verplichtet
Le Havre
Wavelenght
The 3 Commandments
Ad Acta
Zendo
Monikers
1862