Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 2, 2020

Frågorna haglar även i detta avsnitt av Bitter och Tysk. Dessutom avslöjas även de två vinnarna!


I avsnittet nämns:
Fresh Fish/ Frischfisch
Don/ Serengeti
Caylus
Bruges/ Brügge
Die Speicherstadt
Trajan
Notre Dame
Orleans
World of Yo-Ho
Bob Ross Art of Chill
Thunderbirds
The Thing
Star Trek Expeditions
Lisboa
Vinhos
Kan-Ban
Tigris & Euphrates
Oh My Goods