Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 11, 2020

Bitter försöker förstå saker ur olika perspektiv. Tysk hjälper till. Bitter har spelat spel om det gamla grekerna, det har inte Tysk.

I avsnittet nämns:
Blackout Hong Kong
Great Western Trail
Sekigahara
World in Flames
OCS
Agricola
AquaSphere
Fighting Formations
Gettysburg
Vindication
Pericles - The Peloponnesian War
Churchill
Diplomacy
Polis
Peloponnesian War
Empire of the Sun
King of Tokyo - Dark Edition