Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 5, 2020

Tysk har en spaning om fritidsgårdar, Bitter funderar. Det har spelats Legacyspel med Oförstörd och Motvilligt Kränkt.


I avsnittet nämns:
Mix-Max
Kinaschack
Monopol
Risk
Twilight Imperium 3rd. Edition
Warhammer
Warhammer 40K
Brass
Ave Caesar
Blood Bowl
Biblios
My City
FITS
Limes
Karuba
Pandemic
Pandemic Legacy
Gloomhaven