Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 29, 2020

Bitter och Tysk fortsätter sina ekonomiska diskussioner.
Denna gång kring handel utanför spel, så kallat köp-och sälj.
Bitter har spelat spel, det har inte Tysk.

I avsnittet nämns:
Risk Legacy
Drakborgen
Ekö