Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 22, 2020

Bitter håller hov och berättar om ekonomiska spel i del ett av två i serien "Ekonomi i och kring spel". Tysk lyssnar uppmärksamt.

I avsnittet nämns:
Spirits of the Rice Paddy
Lignum
Neue Heimat
18XX
1817
Agricola
Le Havre
Brass
Modern Art
Ys
Container
Roads & Boats
Egizia
Red November
Glen More
The Dragon & Flagon