Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 1, 2020

Hansson och Freudenthal samtalar om förväntningar och funderar på vad som gör dåliga spel dåliga. Hat nämns en hel del.

Pax Pamir 2nd Ed.
Azul
Attika
War of the Ring
Axis & Allies
An Infamous Traffic
John Company
A Distant Plain
High Frontier
Through the Ages
1914 Twilight in the East
Root
The Resistance
Westphalia