Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 21, 2018

Hansson och Freudenthal är oense om slutldningsspel. Alexander är blödig och Björn vill skada folk fysiskt. Richard Breese är bortglömd men ihågkommen och tysk fast inte.

Avsnittet då vi nämner:

Cluedo
Win, Lose or Banana
Battlestar Galactica
Consulting Detective
Scotland Yard
Letters from Whitechapel
This War of Mine
Dark Moon
Resistance
Coup
Nafia
Werewolves of Miller's Hollow
Alchemists
Watson & Holmes
Deadline
Hanabi
Kryptos
Sleuth
K2
Azul
Keydom
Key Harvest
Key Market
Keyflower
Keythedral
Prosperity
Reef Encounter
Aladdin's Dragons
Key to the City London