Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 3, 2020

Hansson och Freudenthal funderar vidare över vad som är konst och förirrar sig in på zoo.

I avsnittet nämns:
Macht und Ohnmacht/Power and Weakness
Hansa Teutonica
Die Staufers/The Staufer Dynasty
504
Byzantium
Westphalia
Diplomacy
Here I Stand
Triplanetary
De Vulgari Eloquentia
Ad Acta
Neue Heimat/The Estates
Hinkel und Stein
Cobra
Ascending Empires
Twilight Imperium 3
Pit
1817
1862
1860
Agricola
1841
1881
1861
1837
1824
1853
18OE
Feuer Frei!/Fire!