Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 21, 2020

Bitter och Tysk funderar över hur man skall lära sig att spela spel. Bitter är bitter och Tysk är glad.
Spel har spelats! Nästa vecka är det sportlov!

I avsnittet nämns:
Here I Stand
Munchkin
Cards Against Humanity
Squad Leader
A War in Flames
Monopol
Advanced Civilization
Civilization
Britannia
Catan
Carcassonne
Ticket To Ride
Blue Lagoon
18XX
1862
Magic the Gathering
Manhattan Project/Energy Empire
Manhattan Project
Periodic
Puerto Rico