Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Dec 13, 2019

Hansson och Freudenthal levererar det sedvanliga julavsnittet. Överaskningar och annat skoj utlovas. Dessutom har de hittat ännu en tysk.

I avsnittet nämns:
Ginkgopolis
Deus
7 Wonders
Sumeria
Wind River
Santa Timea