Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 8, 2019

Hansson och Freudenthal försöker sig på konsumentupplysning och fördjupar sig i ngt som på engelska kallas Area Majority. Vidare har det spelats och ett bortglömt spel lyfts.

I avsnittet nämns:
El Grande
Chaos in the Old World
Caylus
Dominion
Gangster (2007)
Big Shot
Bridges of Shangri-La
Clans/Fae
Carolus Magnus
König von Siam/The King is Dead
1830
Bosk
Goldbräu