Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 8, 2018

Hansson och Freudenthal ger sig på narrativa spel och har som vanligt åsikter. Spel har spelats å diskuteras, Andreas Steding är bortglömd men återfunnen.