Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 25, 2019

Hansson och Freudenthal förvirrar sig in i brädspelsprisernas djungel.
Spel har spelats och ännu en tysk har skakats fram ur myllan.


Haren och Sköldpaddan
GWs Brott
Quacks of Quedlingburg
Auf Achse
1889
1830
Steam over Holland
1844
1822
18Chesapeake
Bumúntú
Hive
Mah-Jong
Dragon Castle
Sekigahara
Tin Goose
Magnet