Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 27, 2019

Hansson och Freudenthal funderar på om spel blir bättre eller sämre och om det gör något. Vidare har de hittat änne en tysk att vara nyfikna på.

I avsnittet nämns:
Go
Auf Achse
Magic the Gathering
Netrunner
Twilight Struggle
Paths of Glory
Uno
Lusen
Bridge
Skitgubbe
Oltre Mare
1817
Cribbage
18Ireland
18Chesapeake
Le Truq le+
The Big Book of Madness
Arena:For the Gods