Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 20, 2019

Hansson och Freudenthal tar till sig av vad Jens på Dragon's Lair säger och funderar vidare på vad som verkligen skiljer tyska och amerikanska spel åt.
Dessutom har de hittat en till tysk de är nyfika på.

I avsnittet nämns:
Agricola
Le Havre
High Frontier
Eldritch Horror
Ensamma Vargen
Earthdawn
Aftermath!
1822MX
Pandemic Rapid Response
Fuse
Flatline
Covert
Flip Ships
Dead men tell no tales
Flash Point: Fire Rescue