Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 6, 2019

Hansson och Freudenthal ger sig ikast med ngt de kallar "sköra" spel.Vidare har de spelat tre urusla spel och infriar ett löfte från två veckor sedan.

I avsnittet nämns:

18xx
1830
18Chesapeake
Container
An Infamous Traffic
Archipelago
CO2
Bios Megafauna
Brass Lancashire
Phoenicia
Rolling Stock
Power Grid/Funkenschlag
Power Grid First Sparks/Funkenschlag Die Ersten Funken
Auf Achse
Age of Steam
Valdora
Talisman
Cape Horn
Gangster (2007)
Gangster (2006)
Gangster (Äventyrsspel)
Chaos in the Old World
Kemet
Discovery Island