Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 2, 2018

Hansson och Freudenthal är oense om solospel, diskuterar spel som aldrig blir spelade och pratar om vad som spelats i veckan. Bortglömda tyskar är radarparet Doris Matthäus och Frank Nestel