Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 24, 2019

Hansson och Freudenthal diskuterar spelmässor, men kommer som vanligt in på annat också. Vidare är det en designer som borde varit tysk.

I avsnittet nämns:

Blokus
ASL
18XX
Fantasy Realms
Age of Steam
Steam
Kill Doctor Lucky
Tak
Button Men
Gloria Mundi