Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 10, 2019

Hansson och Freudenthal griper sig an den så svåra frågan gällande huruvida barn gillar att leka.
Utöver detta blir det en tysk de är besvikna på.

I avsnittet nämns:

ASL
Terraforming Mars
Yatzee
Monopol
Uno
Lusen
18XX
Dice Throne
Sköldpaddsracet
Quacks of Quedlingburg/Quacksalber von Quedlingborg
CO2
Kanban
Lisboa
De Vulgari Eloquentia
Newton
Othello
Tigris och Eufrat