Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 5, 2019

Hansson och Freudenthal griper sig an det svåra ämnet om man kan eller bör göra spel om vad som helst.
Vidare är det en synnerligen otysk bortglömd tysk.

I avsnittet nämns:
Train
Hate
Fire in the Lake
18XX
1860
Freedom: The Underground Railroad
Pax Emancipation
Alien City
Piecepack
Icehouse
Pyramid Arcade
The Infinite Board Game
Medina
Lyngk
Santorini
Wiz-War
Mahattan Project: Energy Empire
Drakon
Cave Troll
Diskwars
Battle for Rokugan
Lightspeed
Stellar Conflict