Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 22, 2019

Hansson och Freudenthal kastar sig oförskräckt in i den allra senaste av trender, nämligen roll'n'write. Vidare är de besvikna på en tysk.

Spel som nämns i avsnittet:

Yatzee
Ganz Schön Clever
Roll Through the Ages
Doodle City
Dice Stars
Qwixx
Rolling America
Steam Rollers
Age of Steam
Saint Malo
Europa Universalis
Campaign for North Africa
Welcome to Your Perfect Home
Bingo
Pioneers
High Frontier
18XX
Bios Megafauna
Bios Origins
Greenland
Erosion
Pax Renaissance
Pax Emancipation