Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 15, 2019

Hansson och Freudenthal inser att de har haft fel gällande Legacyspel, de är inget att ha! Vidare dikuteras spelade spel och så är de imponerade, nyfikna och en smula skrämda av en tysk som dessutom är amerikan.

I avsnittet nämns:
World in Flames
Seafall
Pandemic Legacy
Rise of Queensdale
Charterstone
Terraforming Mars
18XX
London
Pandemic
Wingspan
Glory to Rome
Innovation
Mottainai
Uchronia
Impulse