Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 1, 2019

Hansson och Freudenthal funderar över varför det är så svårt att läsa sig spel, om det nu är det och är nyfikna på en tysk.

I avsnittet nämns:
Uno
Monolpol
Risk
Frågesport
FastForward
FATAL/FORTUNE
Squad Leader
ASL
Taluva
Clans/Fae
Gold West
World Fair 1893
Sentient
Passing Through Petra