Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Dec 21, 2018

Likt guden Janus med tvenne ansikten blickar farbröderna Hansson och Freudenthal såväl framåt som bakåt i denna årskrönika för 2018.
Ingen tysk är glömd, nyfiken på eller besviken på. Dock blir det ytterligare hyllning till den grönde Friedemann.

I avsnittet nämns:
Trickerion
Lisboa
Age of Steam
Brass
18XX
Fresh Fish/Frischfisch
North American Railways
Byzantium
Heaven & Ale
Clans of Caledonia
Bunny Kingdom