Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 3, 2024

Tysk har teorier om varför brädspel ser ut som de gör nuförtiden. Bitter håller kanske med. Lättsamma spel har spelats och ett nytt segment ersätter årtalsditot.

I avsnittet nämns:
Eye of Zamrock
Frostpunk - The Board Game
Cantaloop 1-3
Munchkin
Little Tavern
7 Wonders
Die Macher
Battle Mist
Rune Wars
Wingspan
Wyrmspan
Terraforming Mars
Forest Shuffle/Mischwald