Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 19, 2024

Tysk är upprörd för tredje gången i rad. Denna gång på Bitter och Tysks gamla nemesis Kickstarter. Bitter blir sedvanligt också upprörd.
Spel har spelats med den gröne gurun. Dean Essig ihågkoms. Året är 2023.

I avsnittet nämns:
Ace of Aces
Ezra and Nehemiah
Raiders of Scythia
Hadrain´s Wall
The Cousins War
Agemonia
Blood Bowl
Tramways
Age of Steam
Kuhfstein
Carcassonne
Oranienburger Kanal
Die Glasstraße
Kanal