Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 12, 2024

Tysk är återigen upprörd. Denna gång på återanvändbara flip/roll & writes. Bitter blir också upprörd.
Spel har spelats gemensamt utan att gemensamma åsikter har framkommit. Året är 2022.

I avsnittet nämns:
Cartographers
Yatzhee
The Gig
Get on Board
Bier Pionere
Haspelknecht
Ruhrschifffarth/The Ruhr
Kohle & Kolonie
Schichtwechsel
Twilight Imperium 3rd Edition
Brew Crafters
Agricola
Heaven & Ale
Goldbräu
Lacrimosa
Undaunted Stalingrad