Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 22, 2024

Tysk är upprörd för omväxlings skull. Denna gång på så kallade cube rails. Bitter försöker trösta.
Bitter har spelat sport och Tysk partyspel. Året är 2021.

I avsnittet nämns:
Fast Flowing Forest Fellers
Chicago Express
Irish Gauge
American Rails
Dominion 
Trains
Last Train to Wensleydale
First Train to Nürnberg
Hansa Teutonica
Northern Pacific
Spectaculum
18XX
Age of Steam
Ticket to Ride
Iron Dragon
Funkenschlag
Stephenson´s Rocket
Get on Board: New York & London
Let's Make a Bus Route
Get on Board: Paris & Roma
Blood Bowl
Poetry for Neanderthals
Exploding Kittens
Munchkin
DAK2
König von Siam
Brian Boru: High King of Ireland
The King is Dead
Wildlands
Judge Dredd: Helter Skelter
18SJ
1830