Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 15, 2024

Bitter minns sin barndom i sägensomspunna Hallonbergen. Farbröderna diskuterar hur brädspel skall frälsa den den sysslolösa ungdomen. Tysk har spelat spel med djurparkstema och året är 2020.

I avsnittet nämns:
Warhammer
Votes for Women
Consulting Detective
Bureau of Investigation
Zoff im Zoo

Marabunta
San Marco
Fuse
Rush M.D.
Kitchen Rush
Faiyum
Feierabend