Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 8, 2024

Tysk har varit i Hamburg. Bitter har lekt med dockor. Bägge diskuterar tomtar och spel.
Året är 2019.

I avsnittet nämns:
Blood Bowl
18XX
Warhammer
Warhammer 40K
Undaunted North Africa
Undaunted Stalingrad
Undaunted Normandie
Taluva
Café Melange
Tobago
Bruxelles 1897
Bruxelles 1893
Cubiko
Tic Tac Toe
Luffarschack
QE
Babylonia
Euphrat & Tigris
Through the Desert
Samurai
Yellow & Yangtze