Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 16, 2024

Bitter försöker förklara Blood Bowluniversumet för Tysk, framför allt gällande presidentval i sagda universum. Tysk försöker hänga med så gott han kan.
Året är 2017.


I avsnittet nämns:
Blood Bowl
Ra
ASL
Warhammer
Age of Sigmar
18XX
Warhammer 40K
Rising Sun
Space Hulk
Go
Schack
Ave Cesar
Fast Flowing Forest Fellers/ Flussfieber
Flamme Rouge
Heat
Pitch Car
Fury of Dracula
Gorkamorka
Blitz Bowl
First Rat
Rumble Nation
Forest of Tataraba
18USA
1817
1830