Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 2, 2024

Farbror Bitter har grävt fram en gammal fundering som äntligen får luftas. Farbror Tysk håller inte med. Bitter vill ha rätt. Det vill Tysk med.
Spel från 2008 har spelats och året är 2015.

I avsnittet nämns:
Lusen
Planet Steam
Meisterdiebe
Taurus
The Big Book of Madness
Grand Austria Hotel
High Season: Grand Hotel Roll & Write
The Voyages of Marco Polo