Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 26, 2024

Bitter undrar hur man skall bedömma saker som verkar bra men inte var det. Tysk blir förvirrad men kastar sig glatt in i diskussionen.
Året är 2014 och spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Union Stockyards
War Room
Axis & Allies
Hinkel & Stein
Concordia
Navegador
Lacuna
Steam Rollers
Mini Rails
Witness
Perspectives
Panamax
Thunder Alley
Euphoria
Ruhrschifffart