Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 20, 2023

Då Tysk varit fullt upptagen med att musicera för människorna runt om i landet, så bestämmer sig Bitter för att sätta sig ned och skriva en vitbok över sina insatser som fostrande brädspelsförälder. Till sin hjälp tar han Enja, en slumpmässigt vald representant för den yngre generationen.

I avsnittet nämns:

A la carte
Takenoko
Flashpoint: fire rescue
Castle Panic
Mice and Mystics
Small world
Small world underground
King & assassins
Monopol
Drakborgen
Go
Uno
Vändtia
18USA
Gulo Gulo
The bridges of Shangri-La