Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 13, 2023

Bitter är inspirerad av bokmässan och tar upp frågan om vem som gjort vad. Tysk diskuterar. Bitter byter åsikt.
Året är 2002


I avsnittet nämns:
Prosperity
Tiefland/Low Lands
Kurre
Twin Tin Bots
Robo Rally
Small World
Vinci
Automobile
Brass
Age of Steam
Fische Fluppen Frikadellen