Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 29, 2023

Farbröderna firar tvåhundra avsnitt med sedvanlig pompa och ståt!

Tillbakablickar, framåtblickar, spel och fröjd!

Och året är 2000!

 

i avsnittet nämns:

 
Batman chronicles
Princes of Florence
Venezia 2099
Carolus Magnus